Smartest tips for betting on football,,sv,Many believe that football is,,sv,the world's largest sports,,sv,both in terms of how many practitioners there and the number of spectators,,sv,Worldwide, there are many who have been betting on football as their hobby,,sv,Many of them are dreaming perhaps of being able to take it a step further and make a living by just betting,,sv,Making smart bets and continually build on their knowledge can do that they can approach the dream,,sv,England against Estonia in European Championship qualifiers,,sv,Wikipedia,,en,Many are urged,,sv,but few are called,,sv,is perhaps a phrase that can fit in when it comes to the dream of being able to,,sv,living from betting,,sv

Många anser att fotboll är världens största sport , både sett till hur många utövare det finns och till antalet åskådare. Världen över finns det många som har betting på fotboll som sin hobby. Många av dem drömmer kanske om att kunna ta det ett steg längre och kunna försörja sig på bara betting. Att göra smarta bets och hela tiden bygga på sina kunskaper kan göra att de kan närma sig den drömmen.

England mot Estland i EM-kvalet 2008. Foto: Wikipedia

Många är manade, men få är kallade, är väl kanske en fras som kan passa in när det gäller drömmen om att kunna försörja sig på betting. In fact, it can be seen as an unattainable dream for many,,sv,However, it is not impossible,,sv,There are ways to reach that goal,,sv,The key is knowledge and perseverance,,sv,Knowledge is important in betting,,sv,but another secret is to be awake and detect when a gaming company has made a mistake with the misprint,,sv,Where it is possible to make money,,sv,because there is less opportunity to be able to get back more of your money invested than otherwise,,sv,In ordinary cases, it might be difficult to get enough profit by betting on a tipped winners,,sv,The company has set the odds wrong,,sv,there are however a chance to get back more money than usual at a profit,,sv. Det är dock inte omöjligt, det finns sätt att nå det målet. Nyckeln är kunskap och ihärdighet.

Kunskap är viktigt inom betting, men en annan hemlighet är också att vara vaken och upptäcka när ett spelbolag har gjort ett misstag med oddssättningen. Där går det att tjäna pengar, eftersom att det då finns möjligheter att kunna få tillbaka mer av dina satsade pengar än annars. I vanliga fall kan det kanske vara svårt att få ut tillräckligt med vinst genom att satsa på en tippad vinnare. Har bolaget satt oddsen fel, så finns däremot en chans att få tillbaka mer pengar än vanligt vid en vinst. Some experts argue that it committed the most errors in the misprint on Tuesday and in the lower divisions in football,,sv,Most betting professionals often play live,,sv,That's when you can find things that are not visible otherwise,,sv,A star player may have a bad day,,sv,which may affect the output of the match,,sv,Making his bet before the game starts,,sv,do not at all the same opportunities,,sv,Then it might easily believe that it tipped favorite team is a safe bet,,sv,In fact, even great team like Barcelona,,sv,Manchester United and Brazil lose sometimes,,sv,Then you have to be able to discover their bad days and to dare bet against them,,sv.

De flesta betting-proffs spelar ofta live. Det är då det går att upptäcka saker som inte syns annars. En stjärnspelare har kanske en dålig dag, vilket kan påverka utgången på matchen. Att göra sin satsning innan matchen börjar, ger inte alls samma möjligheter. Då är det kanske lätt att tro att det favorittippade laget är ett säkert kort. Faktum är att även storlag som Barcelona, Manchester United och Brasilien förlorar ibland. Då gäller det att kunna upptäcka deras dåliga dag och att våga satsa emot dem.

Playing at the live betting requires that one is alert,,sv,Act immediately if you detect a chance,,sv,a good odds can quickly disappear if conditions change,,sv,In order to make these quick decisions in the heat of battle, it is of course important to have the right knowledge from the beginning,,sv,Watch and read most of the time you will come across on football,,sv,Get to know the teams and their players,,sv,Find out what life players live,,sv,they've had some injuries, for example, and there may be private matters that may affect the form of the day,,sv,A life that betting pros may seem flashy,,sv,but the truth is that there is no one who can live on it without spending a great deal of hard work,,sv. Agera direkt om du upptäcker en chans, ett bra odds kan snabbt försvinna om förutsättningarna ändras. För att kunna fatta dessa snabba beslut i stridens hetta är det så klart viktigt att ha rätt kunskap från början. Titta på och läs det mesta du kommer över om fotboll. Lär känna lagen och deras spelare. Ta reda på vilket liv spelarna lever, har de haft några skador till exempel och kan det finnas privata saker som kan påverka dagsformen?

Ett liv som betting-proffs kan kanske verka glassigt, men sanningen är den att det finns ingen som kan leva på det utan att lägga ner en stor del hårt arbete. As with other work required that you take your time to constantly learn new things,,sv,If you like statistics and mathematics, it is a great advantage,,sv,because much of the work is to collect data in order to draw new conclusions about future results,,sv,How to achieve success in betting is hard work and experience concerning,,sv,Always follow their intuition,,sv,playing long and never try to win back lost money through risky investments,,sv. Om du gillar statistik och matematik är det en stor fördel, eftersom att mycket av arbetet går ut på att samla data för att kunna dra nya slutsatser om framtida resultat.

Så för att nå framgång inom betting är det hårt arbete och erfarenhet som gäller, att alltid följa sin intuition, spela långsiktigt och aldrig försöka vinna tillbaka förlorade pengar genom riskfyllda satsningar.

(Visited 2 times, 1 visits today)

Udda sätt att spela schack

ANNONS

Hur många gånger har du spelat schack i ditt liv? Beroende på vem du frågar kan svaret bli allt emellan "Aldrig" and "Tusentals gånger". Så gott som alla har dock testat spelet ifråga och när man spelat det en del kan man vilja ha lite variation. Schack är ett näst intill perfekt spel så att helt ta avstånd ifrån det är inte alltid ett alternativ. I stället har spelets extremt stora community utvecklat tusentals alternativa regelsystem och sidoaktiviteter för att hålla intresset igång.

Schackvärldsmästaren Magnus Carlsen spelar gärna Crazyhouse. Här får du tips om flera varianter på schack. Varför inte också börja spela på schack? Foto: YouTube.com

Detta kan innefatta allt ifrån extremt små regeljusteringar till appar och unika spelbräden. Här nedan tar vi upp tre lätt tillgängliga alternativ för att få lite variation i schackvardagen.

Extinction

Som namnet skvallrar om går detta ut på att utrota motståndarens pjäser. Mer specifikt så innebär Extinction’s regler att man ska ta ut alla pjäser av samma typ för att vinna. Du kan alltså vinna genom allt från att ta ut kungen till att plocka bort alla bönder. Detta ger alltså båda spelarna en massiv mängd alternativ och varje drag blir genast en kamp om vilket som är värt mest: risken eller belöningen? Detta är en aggressiv speltyp där varje pjäs får nästan samma värde som en kung, vilket leder till mycket snabba spel. Utöver detta används vanliga regler i så stor mån som det går.

Betting

Att övergå från att “Spela schack” till att “Spela på schack” är förvånansvärt enkelt. Allt eftersom casinoverksamheten online har växt har även deras bettingtjänster blivit avsevärt mycket mer kreativa. De flesta sysslar såklart med klassiker som fotboll och hockey, men vissa har börjat experimentera med andra alternativ. Ett av dessa är just schack och vissa större turneringar dyker upp på bettingsajter om man har ögonen öppna. Fördelen med att använda sig av ett så stort medium som casino är att det finns gigantiska chanser att hitta en bra casino bonus du kan utnyttja ifall du hittar en sida du gillar.

Crazyhouse

Vill du spela något riktigt galet ska du testa på Crazyhouse, som ibland går under namnet Drop Chess beroende på vart du kollar. Detta spelläge har den unika regeln att om du slår ut en pjäs så byter denna färg och placeras i en form av bank för dig. När som helst under din tur kan du istället för att göra ett vanligt drag sätta in någon av de pjäser som du har i din bank någonstans på brädet. Detta leder till flera unika situationer som inte finns i vanligt schack. Exempelvis kan “schack matt” blockeras genom att den påverkade spelaren placerar en sparad pjäs i vägen. Detta leder till avsevärt mycket mer dynamiska taktiker då nya pjäser kan dyka upp vart som helst, när som helst. Crazyhouse är alltså minst sagt ett passande namn för detta dårhus till regelsystem.

(Visited 32 times, 1 visits today)

Thanks – you made Stockholm Chess Challenge 2017 special!

The organizers Stockholm's Chess Society and Stockholm's Chess Federation want to thank everyone involved in the success of Stockholm Chess Challenge 2017. We would thank the main sponsor Data Respons and the co-sponsor Memory Hotel.

The winner GM Adam Tukhaev, GM Nikita Maiorov, Åsa Grübb-Weinberg, Data Respons, GM Ulvi Bajarani, GM Erik Blomqvist, CM Stefan Pogosyan and IM Philip Lindgren

We will also like to thank the arbiters Jonas Sandbom and Jan Peter Palmblad and the TV crew Martin Lokander and However Madeleine Hagstrom. Our gratitude also goes to GM Pia Cramling who made an appreciated chess performance at Data Respons event on Thursday March 9.

Thanks also to the tournament photographer Lars OA Hedlund, and Follow Chess for the co-operation with the live coverage.

And last but not least we thank you all fantastic chess players who made Stockholm Chess Challenge 2017 a memorable event.

We will be back in 2018 thanks to the investment and commitment by Data Respons. The dates for Stockholm Chess Challenge 2018 will be announced soon.

(Visited 37 times, 1 visits today)

Var möts schack och fotboll?

ANNONS

Slađan Osmanagić

Att jämföra ett brädspel med en bollsport kan kännas lite långsökt. Att hitta någon form av länk mellan intellektuellt påfrestande schack med fysiskt ansträngande fotboll kan till och med verka rent omöjligt vid första anblick. Trots detta gillar experter som Slađan Osmanagić att kalla fotboll för termer som “Det gröna fältets schack”, så visst måste det finnas något som gemene man missar.

Så nu är ju den självklara följdfrågan: Vad ska man göra för att se dessa gemensamma faktorer mellan de två spelen? Båda klassas ju tekniskt sätt som sporter, så där är vår första poäng. Troligtvis är ju dock inte riktigt detta som experterna syftat på utan vi får gräva aningen djupare än så.

Fågelperspektiv

Sanningen är att det finns förvånansvärt många gemensamma element bara man byter sitt perspektiv och det finns många listor som går in djupare på ämnet.

Med en annan infallsvinkel, specifikt ovanifrån, inser man plötsligt att fotbollsplanen kan ses som ett spelbräde. Spelarna kan istället ses som spelpjäser för precis som deras diton i schack så har varje person en specifik roll och startposition på planen. Likaså kan lagledaren och tränaren ta på sig rollen som "Players", om man istället talar i schacktermer, då de dirigerar och dikterar hur folk ska röra sig.

Det är såklart inte en perfekt översättning - en jämförelse är ju trots allt bara en jämförelse. Det ger dock en klart tydligare bild på hur metaforerna ifråga dykt upp från första början.

Mindre uppenbara skillnader

Utöver detaljer som mängden fysisk ansträngning de olika spelen kräver så finns det mer subtila aspekter som skiljer dem åt. Den ovan nämnda jämförelsen med spelare och spelpjäser funkar på papperet, men i praktiken finns det många fler element man behöver tänka på. Först och främst det uppenbara: En spelare är inte ens i närheten lika begränsad i sina möjliga rörelsemönster jämfört med en schackpjäs. En minst sagt underlig mening om man skulle plocka den ur kontext, men faktumet kvarstår.

Likaså plockar man även bort den mänskliga faktorn i schack. Du behöver inte oroa dig för att din springare har trampat snett eller att någon av bönderna har en dålig dag. Allt fungerar som ett urverk, vilket är ett tillstånd en fotbollstränare tyvärr bara kan drömma om.

Inspiration

Att på något sätt lyckas göra en lyckad hybrid mellan schack och fotboll är ju såklart mycket svårt av uppenbara skäl. Det finns dock ingenting som hindrar den ena att dra inspiration från den andra.

Ett typisk exempel på detta är fotbollsschack. Detta är en förvånansvärt avancerad variant av schack där man spelar på ett specialanpassat bräde som påminner om en fotbollsplan. Pjäserna tar rollerna av spelare men även om de plockar sina namn från fotboll så rör de sig fortfarande som schackpjäser. Exempelvis rör sig backarna som springare och målvakten som en kung. Målet är precis som i fotboll att röra en "boll", markerat av en unik pjäs, in i motståndarens mål. Beroende på vilken av dina spelare som sparkar på bollen så rör den sig på olika sätt. Målvakten kan exempelvis sparka bollen så att den rör sig i någon av de riktningarna en dam normalt skulle kunna röra sig i. Ett kreativt och kaotiskt spelläge alltså.

(Visited 32 times, 1 visits today)

obscure betting,,sv,Apr,,en,Betting is one of the oldest traditions of human civilization has,,sv,not to mention one of the oldest we still exerts,,sv,In theory, we have been involved in betting since the day we started to value objects,,sv,Thus, since the communities cradle,,sv,However, it is difficult to find evidence for this,,sv,but we have actually found clear traces of betting and gambling from,,sv,as far back as the,,sv,Although it has existed as long as the betting and betting in all its forms has not shown any signs of slowing down,,sv,In fact, the different activities around this rather grows and expands,,sv

Att slå vad är en av de äldsta traditionerna den mänskliga civilisationen har, för att inte tala om en av de äldsta vi fortfarande utövar. I teorin har vi sysslat med vadslagning sedan dagen vi började sätta värde på föremål, alltså sedan samhällenas vagga. Det är dock svårt att hitta bevis för detta, men vi har faktiskt funnit tydliga spår om vadslagning och hasardspel från så långt tillbaka som för över 4000 years ago.

Trots att det har existerat så länge så har vadslagning och betting i alla dess former inte visat några som helst tecken på att sakta ner. Faktum är att de olika verksamheterna runt detta snarare växer och expanderar. People are always willing to argue about the possible outcomes in almost all situations,,sv,so anything that touches it will always be our close at hand,,sv,With a growing industry will also have more options for consumers,,sv,If you ask the average person on the street what to bet on then the answer is probably either football,,sv,hockey or horses,,sv,The truth is that there are far more opportunities today than ever before,,sv,so therefore we take on the job of instructing you in some more obscure things you can bet on,,sv,Chess,,sv,Chess is probably the most popular game in the world,,sv,or at least the most famous,,sv, så allt som berör detta kommer alltid ligga oss nära till hands.

Med en växande industri kommer också fler alternativ för konsumenterna. Frågar man gemene man på gatan vad man kan betta på så blir svaret troligtvis antingen fotboll, hockey eller hästar. Sanningen är dock att det finns långt fler möjligheter idag än någonsin tidigare, så därför tar vi på oss jobbet att instruera dig i några mer obskyra saker du kan satsa pengar på.

Schack

Schack är troligtvis det mest populära spelet i världen, eller åtminstone det mest kända. It is hard to deny how iconic this board game is and even if they often do not think about it, it has an extremely large and dedicated community behind it,,sv,There are quite a few sporting activities around the game and the sport will also betting,,sv,The big names in the industry has been quick to take this opportunity so if you want to invest money in this relatively unknown part of the market you can actually rely on, for example,,,sv,William Hills famous best betting odds,,sv,despite the fact that chess may seem obscure alternative,,sv,Political,,id,To say that today's policies are more than pajkastning progress is a topic large enough for its own Article,,sv. Det finns en hel idrottsverksamhet runt spelet och med sport kommer även betting. De stora namnen i industrin har varit snabba med att ta detta tillfälle i akt så om du vill satsa pengar i denna relativt okända del av marknaden kan du faktiskt förlita dig på exempelvis William Hills berömda bästa betting odds, trots att Schack kan kännas obskyrt som alternativ.

Politik

Att säga att dagens politik är mer pajkastning än framsteg är ett ämne nog stort för en helt egen artikel, but what can not be denied is that the fight for votes for all the different choices is almost eerily like games and sports,,sv,It is therefore not surprising that the creative betting services also have started offering the opportunity to invest in the many political outcomes that occur over the years,,sv,It was certainly one, and another player who earned big money in the presidential race,,sv,by focusing on the black sheep,,sv,Politics never stands still, either,,sv,will keep you up to date with the news so you can play as good at this as, for example, can make the football,,sv,finance,,tr. Det är alltså inte så förvånande att kreativa bettingtjänster även har börjat erbjuda möjligheten att satsa pengar på de många politiska utfallen som sker under åren. Det var säkerligen en och annan spelare som tjänade storkovan på presidentvalet i USA 2016 genom att satsa på det svarta fåret.

Politiken står aldrig stilla heller, så håller man sig uppdaterad med nyheterna så kan man spela lika bra på detta som man exempelvis kan göra på fotboll.

Finans

And if we continue on the same track with the things that is always moving in one or another way, one can also mention the economy,,sv,This is already an area that requires both mathematical and socio-economic expertise,,sv,so people at any one time started calculating the odds of the various changes were only a matter of time,,sv,Although this has been betting sites jumped at, and often the exchange betting on,,sv,In writing, for example, the Australian dollar when the Favorite,,sv,it is in an extremely variable location,,sv,because of the current political situation,,sv. Detta är redan ett område som kräver både matematisk och socioekonomisk kompetens, så att folk vid någon tidpunkt började beräkna oddsen för de olika förändringarna var bara en tidsfråga. Även detta har bettingsajter nappat på och ofta är det valutakurser man satsar på. I skrivande stund är exempelvis den Australiska Dollarn favoriten då den befinner sig i ett extremt föränderligt läge på grund av den samtida politiska situationen.  

(Visited 31 times, 1 visits today)

Betting in play

Mathematics is far from average Svensson's best subject so of course it will be difficult when so much of the entertainment world is based on this.

Foto: Mostphotos

Odds and chance are not just catchwords but in many cases the foundation many games based his mechanics on. Is this necessarily a bad thing? The answer there really is both yes and no, on the other hand, a party claiming that a completely random based system does not favor anyone while another counters that an individual's skills and experience are ignored.

The truth is often somewhere in between, for even if the core of many games, particular hazard of various kinds, based on random as you can with a little strategy to turn the odds in one's favor. Exactly how to do this varies extremely depending on what type of game to play, but we have, for simplicity, divided them into three main categories.

Ren slump

This category is perhaps the most obvious when the game ends up here are those that are completely based on luck in its basic design. This includes everything from the coin toss to dice games like Yahtzee, but you can stretch the definition far more than that.

The best and probably the most famous example of what is essentially a game of chance, poker in all its forms, whether it is the Seven Star stud, Omaha High and Texas Hold'em like the one you can find at 888casino. As a player, you have no control over what cards you get and it is pure luck if your resulting hand is good or not, but despite this, Poker and its many subgroups among the most popular games in the world.

So how can you explain this? The major reason why poker despite massive element of chance can be played competitively is to not play with the cards themselves - playing with opponents. The Most guides will explain to you that the biggest factor in determining who wins in poker, regardless of the type is the one who can bluff and read their opponents best. Although luck is still a strong element so it is hardly what determines the game.

controllable random

This category is a bit more vague as it is largely the same as the last. The big difference is that the chance of these games are not just pure luck, but can be used tactically by the observant player. These games come in two main varieties: The static and the dynamic random. Static random means that the odds are always the same no matter how long you play, but still gives the player some power over how good or bad this is. A prime example of this is a roulette where the board itself never changes, but you as a player has full control over how much chance you have. The more you spread out your investments, the better chances you, but also decreases the potential payout.

When it comes to dynamic random changing odds during the game, but an experienced player can use this to their advantage. In blackjack card counting an often criticized but equally effective method that uses that playing with real cards. Played cards are away, so keep one eye on which ones have appeared, one can calculate the odds of coming up short and invest their money then.

Chess - a random loose game

Finally, we have the chance to solve games. These are more or less based on the players' own knowledge and strategies, so nothing falls on a metaphorical dice to determine. Favorite example of many is this chess. This game is so pure and free from coincidence that almost everything can be simple but tedious summarized as math. There are a limited number of strategies, and a limited number of ways to play, so accustomed chess enthusiasts often memorize hundreds if not thousands of possible countermeasures for each plan they apply. It may seem stiff and boring by some, but in return, it is among the fairest games in existence.

(Visited 21 times, 1 visits today)

16.00 CET: Live action from last round with TV & Follow Chess

You can follow Stockholm Chess Challenge with Follow Chess. We will also have a TV coverage in english. FM Martin Lokander is your host. The TV coverage starts approx. one hour of every round.

DESKTOP. Link to web site with embedded TV-coverage.

ANDROID. Download the app here.

IPhone / iPad. Download the app here.

TV COVERAGE, ROUND 9 (English commentary)

(Visited 330 times, 1 visits today)