Det är egentligen rätt märkligt att spel som uppfanns för flera hundratals, till och med flera tusentals, år sedan fortfarande är populära än i dag. Trots att allt blir digitaliserat i en rasande fart finns det fortfarande de som föredrar att spela de klassiska spelen, på samma vis som de alltid har spelats.

Foto: “Chess” (CC BY 2.0) tagen av Sasha the Okay Photographer.

Schack och andra bordsspel

Schackspelet tros ha sin bakgrund i Indien 500 år f.v.t. Det färdades sedan till Mellanöstern och Afrika innan det först kom till Europa under 1400-talet. Väl i Europa modifierades spelet till att likna det spel man känner till i dag, men utan att ta bort de gamla spelreglerna. Spelet hade t.ex. not have been anything but move "checkmate",,sv,Games like however is still older are the classic games of chance with cards and dice,,sv,Just dice games are believed to be one of the oldest games,,sv,when you have found the dice that have been dated back to,,sv,f.v.t,,en,Betting games of various kinds have always attracted players,,sv,and when the computer arrived, it was obvious that these games took the plunge into the digital age,,sv,At online casinos are a variety of table games,,sv,derived from the Renaissance,,sv,including roulette and blackjack,,sv,The Internet has also made it possible to develop the old games and they are now more in different versions and variants,,sv,Is it going to be my number,,en,tagen av Phototravelography,,en,Computer vs. Humans,,sv.

Spel som däremot är ännu äldre är de klassiska hasardspelen med kort och tärning. Just tärningsspelen tros vara ett av de äldsta spelen, då man har hittat tärningar som har daterats tillbaka till 2500 f.v.t. Vadslagningsspel av olika slag har alltid lockat spelare, och när datorn kom var det självklart att dessa spel tog steget in i den digitala eran. På online casinon finns mängder av bordsspel som härstammar från renässansen, bland annat roulette och blackjack. Internet har även gjort det möjligt att utveckla de gamla spelen och de finns nu mera i olika versioner och varianter.

Dator vs Människa

Like several other classic table,,sv,card games and chess has also been digitized,,sv,You can now play several different versions of chess in both mobile and desktop,,sv,The fact is that chess was the first game we learned a computer to play,,sv,and as most will know, lost chess champion Garry Kasparov return match against the computer Deep Blue,,sv,And now the computer has also managed,,sv,win over people in the poker,,sv,It is fascinating to AI,,sv,that is, artificial intelligence,,sv,beat a human player in poker is that the computer has learned to bluff,,sv,while it can figure out what features it should do with minimal information,,sv,However, the computer can not yet play against several poker players simultaneously,,sv- och kortspel har schack också digitaliserats. Man kan i dag spela flera olika versioner av schack både i mobilen och på datorn. Faktum är att schack var det första spelet man lärde en dator att spela, och som de flesta säkert känner till förlorade schackmästaren Garri Kasparov returmatchen mot datorn Deep Blue 1997. Och nu har datorn även lyckats vinna över människan i poker.

Det som är fascinerande med att AI, det vill säga artificiell intelligens, vinner över en mänsklig spelare i poker är att datorn har lärt sig att bluffa, samtidigt som den kan räkna ut vilka drag den ska göra med minimal information. Däremot kan datorn ännu inte spela mot flera pokerspelare samtidigt, but the times your computer has won, it has been against a single player,,sv,Skill vs. Luck,,sv,Unlike table games chess governed not by luck,,sv,It is the only skill required in order to win the game and you have to be willing,,sv,more steps in advance,,sv,and weigh the various scenarios against each other,,sv,However, it has very many similarities to the game of poker,,sv,Poker is governed by both luck and skill,,sv,but requires much of the same strategic thinking,,sv,Although the player does not have as much information available,,sv,must be a poker player also weigh different scenarios and thinking step in advance using the information provided,,,sv.

Skicklighet vs Tur

Till skillnad från bordsspelen styrs schack inte av turen. Det är enbart skicklighet som krävs för att man ska vinna spelet och man måste kunna tänka flera steg i förväg och väga de olika scenariona mot varandra. Däremot har det väldigt många likheter med spelet poker. Poker styrs både av tur och skicklighet, men kräver mycket av samma strategiska tänk. Trots att spelaren inte har lika mycket information tillgänglig, måste en pokerspelare också väga olika scenarion och tänka steg i förväg med hjälp av den informationen som finns tillgänglig.

Many poker players have also become skilled chess player and vice versa,,sv,Dan Harrington is one of the world's most famous poker players,,sv,and he is also the grand master of chess,,sv,Martin Staszko is basically chess player but came,,sv,second in the world championship of poker,,sv. Dan Harrington är en av världens mest kända pokerspelare, och han är också stormästare i schack. Martin Staszko är i grund och botten schackspelare men kom 2011 tvåa i världsmästerskapen i poker.