Det finns många olika former av strategi och taktik att ta till för att bli framgångsrik i såväl schack som andra strategispel. Det är minst lika viktigt vad som händer i huvudet på spelarna som vad som händer nere på själva brädet.

Av just den anledningen tänkte vi här och nu titta på några strategier som kan vara bra att ta till om man vill vinna ett parti schack, men som även kan vara användbara när man spelar andra former av strategispel.

Ha koll på motståndaren

Att vinna ett parti schack handlar i mångt och mycket om att vinna små delsegrar på vägen mot det drag som till slut leder till schack matt. För att komma dit är det viktigt att man har en plan för vad man vill uppnå med varje drag. Annars är det lätt hänt att man bara flyttar en pjäs här och en pjäs där utan att direkt åstadkomma något.

Därför är det bra om man kan få de olika pjäserna att samarbeta och dra nytta av varandra. På så sätt kommer även spelet att bli mer effektivt.

Foto: Pixabay

Något som också är viktigt när man sitter vid schackbrädet är att man har koll på sin motståndare och försöker tänka ut vad denne skall göra härnäst. Dessutom kan det vara bra att försöka ha lite koll på hur motståndaren beter sig. Verkar denne lugn eller ser det ut som att motståndaren känner sig stressad? Ja, då kan det vara läge att försöka göra snabbare drag för att öka pressen ytterligare, dock utan att för den skull äventyra sina egna positioner.

Men, den kanske allra viktigaste strategin i schack är att behålla lugnet och inte stressa upp sig när det börjar bli lite skakigt på brädet. Genom att ha en genomtänkt plan samtidigt som man även har koll på sin motståndare blir det också lättar att behålla lugnet genom hela partiet.

Foto: Pixabay

Flera av ovan nämnda strategier går alldeles utmärkt att använda sig av även när man spelar andra typer av spel som till exempel poker, där psykologi precis som i schack är en viktig del i spelet. Därför är det även viktigt i poker att behålla lugnet och inte stressa upp sig i pressade lägen.

Alla som någon sett poker på TV vet att pokerspelare ständigt försöker läsa av varandra, som en del av det psykologiska spelet. En del spelare bär till och med solglasögon för att på så sätt försvåra för motståndarna att läsa av ansiktsuttryck och dylikt.

Se till att vara utvilad

I schack, och till viss del även i poker, är det viktigt att vara uppmärksam på vad som händer på brädet eftersom allting kan förändras i ett drag och det oavsett om man är i överläge eller underläge. Se upp om du har en bra ställning och ge inte upp om du har en dålig ställning är två bra tips att ha med sig.

Sist, men inte minst, är det också viktigt att vara utvilad när man spelar eftersom såväl schack som poker kräver att hjärnkapaciteten är på topp.