Foto: Pixabay

För många handlar schack bara om en avslappnande sysselsättning på en regnig söndagseftermiddag. Men spelet är så invävt i vår kultur – det tros har funnits sedan 600-talet – att konceptet och teorier kring spelet kan liknas med samtida processer. Det komplexa sättet spelet är uppbyggt på har använts till flera olika ändamål i vår moderna tid, vilket vi ska undersöka vidare här nedan.

Bluff och strategi

Schack handlar till större delen om strategi, både hur man planerar sina drag och hur man utför dem. Eftersom inget på brädet är gömt gäller det att vara smart med hur man flyttar sina pjäser, för att få den andra spelaren osäker på vad man har planerat. Man kan utföra ett drag bara för att motståndaren ska bli rädd och tvingas göra ett kontringsdrag de inte planerat. Sådana strategier används även av spelare på sajter som William Hill, där mer moderna spel som poker och blackjack främjar att man bluffar för att få sina motståndare på villovägar. Så ett strategiskt tänkande som använts i urminnes tider kan fortfarande appliceras idag.

Schack och digital utveckling

Förutom strategier kan uppbyggnaden av schack även liknas vid digitala processer. Precis som i schack kan processen för hur ett lyckat digitalt projekt genomförs analyseras i tre faser: strategisk öppning, taktiskt mittspel och operativt slutspel. I den första fasen i schack drar man lärdom av strategier och studerar olika tillvägagångssätt, vilket duktiga IT-team anammar genom att planera tidigt hur man ska lösa framtida problem, då det blir svårt att göra detta ju längre fram man kommer. På samma sätt gäller det att i mittspelet göra rätt drag, då det blir svårare att vinna i slutet om man gjort svagare drag innan. Digitala projekt funkar likadant i och med att projektet hamnar på efterkälken eller faller platt om tidigare beslut varit felaktiga.

Foto: Pixabay

Bra på spel = geni?

Det har länge varit ganska tydligt att schackspel inte bara är underhållande, det kan även tyda på hög intelligens. Det är inte så konstigt, med tanke på hur långt i förväg man måste planera sina drag för att besegra en bra motståndare. Men med vår moderna tids dataspel finns det möjlighet att även de har en betydelse för vår intelligens. En studie utförd av University of York berättar att de fann en korrelation mellan folk som var duktiga på strategiska ”battle arena”-spel och de som fick höga poäng i vanliga IQ-test. Strategier som används i schack tillämpas alltså även i stridsspel online – dock finns det inget bevis att man blir smartare av att spela spelen!

Det kanske kan kännas förvånande att ett brädspel funnits (och fortfarande spelas!) i så många år, men tänker man på hur mycket som har influerats av schack så blir det plötsligt självklart. Med allt från strategier i moderna spel till processmodeller i hur vi arbetar är det tydligt att schackspelets nytta är mångsidigt och långt från förstått. Det skulle vara föga förvånande om fler intressanta nyheter om schack dök upp i framtiden.