Stockholms Schackförbund

Stockholms Schackförbund bildades den 28 januari 1911 av fyra schackklubbar; Stockholms Schacksällskap, Sveriges Kontoristförenings Schackklubb, Stockholms Allmänna Schackklubb och Stockholms Södra Schackklubb. Jan Wikander är i dag Stockholms schackförbunds ordförande. Vill du bilda klubb i Stockholm, börja spela eller har andra frågor? Då kan du mejla till kansliet på Stockholms Schackförbund. Jonas Sandbom är kanslichef.

Stockholms Schackförbund arrangerar Stockholmsfinalen i Schackfyran i Globen Annexet. Foto: Lars OA Hedlund

Stockholms Schackförbunds verksamhetsmål

Stockholms Schackförbund bestod per den 2014-12-31 av 222 st medlemsföreningar. Klubbarna SK Rockaden, Stockholms SS, Kristallens SK, Wasa SK, Trojanska Hästen och SK 127 Skärholmen bedriver en stor ideell verksamhet, mestadels riktad mot barn.
Stockholms Schackförbunds uppgift är enligt stadgarna att:
• Samordna schackverksamheten inom Distriktet
• Tillvarata medlemmarnas intressen
• Verka för schackets utbredning inom Distriktet
• Främja ungdomars schackintresse
• Utfärda bestämmelser för och organisera Förbundets tävlingar
• I övrigt främja schackets utveckling

Kontaktuppgifter

Stockholms Schackförbund
Hornsgatan 82, 118 21 Stockholm
Tel kansli: 08-669 36 54, Tel direkt: 073-613 19 73
E-post: stockholms.schackfrbund@telia.com
Hemsida: http://www.stockholmsschack.se

Satsning på ungdomsschack

Wasaskolan_6B2

Eleverna i Wasaskolans 6B firar sin framgång i Schack 56an. Foto: Lars OA Hedlund

Sedan flera år har Stockholms Schackförbund lagt sina huvudsakliga resurser på att främja ungdomars schackintresse. Detta kan ses i medlemssiffrorna. Av 15 000 medlemmar är 13 000 i åldern 6–12 år. Förbundet jobbar med ett antal stora ungdomsprojekt:
• Schack i Skolan
• Schackfyran
• Schack 56an
• Chess Battle
Förbundet arbetar även tillsammans med Seniorschack Stockholm i ett projekt som har till uppgift att ge framförallt äldre som kommit tillbaka från sjukdom möjlighet att genom schacket få träffas och tillsammans utöva en meningsfull hobby. Styrelsen har tillsammans med schackkansliet i uppgift att se på vilket sätt Förbundet ska kunna jobba med Integrationsfrågor.

Stockholms Schackförbunds uppbyggnad

• Kongressen är Stockholms Schackförbunds högsta beslutande organ.
• Styrelsen består av 9 ordinarie ledamöter och 2 rangordnade suppleanter som väljs av kongressen. Styrelsen ska verkställa kongressens beslut. Styrelsen är också ansvarig för verksamheten mellan kongresserna.
• Valberedningen väljs av kongressen och föreslår val till styrelse, revisorer samt förbundsordförande.
• 2 revisorer och 1 revisorssuppleant har till uppgift att granska Förbundets ekonomiska förvaltning och övrig verksamhet.
• Utskott och kommittéer som Tävlingsutskottet, Ungdomsutskottet, Skol- och Schackfyrankommittén, Informationsutskottet, Riltonkommittén, PR-utskottet och Ekonomiutskottet utses av och svarar inför styrelsen.
• Kansliet är ansvarig för den löpande verksamheten. Kansliet leds av en kanslichef som svarar inför styrelsen. Till sin hjälp har kanslichefen ett antal medarbetare. Kanslichefen har även ansvar för förbundets personal.
• Schacksalongerna är Stockholms Schackförbunds spellokal. Schacksalongerna sköts av förbundets personal.

Tävlingsutskottet

173_Rockaden_lagdm

Vinnarna i en av turneringarna som arrangeras av tävlingsutskottet. Här är Rockadens spelare som vann lag-DM i blixt hösten 2015. Foto: Lars OA Hedlund

TU är ansvarig för tävlingsverksamheten inom förbundet. TU är även ansvarig för utbildning av domare och tävlingsledare.
TU-arrangemang:
• Lag-DM • Lag-DM i blixt • Individuella DM • DM i snabbschack • DM i blixt • Senior-GP-tävlingar

Ungdomsutskottet

salongerna

Koncentration. En av många ungdomstävlingar som sker på Stockholms Schacksalonger. Foto: Lars OA Hedlund

UU är ansvarig för tävlingsverksamheten för juniorer <20 år. UU är ansvarig för utbildning av ungdomsledare och tränare i distriktet. Sedan några år driver UU träning för ungdomar på Schacksalongerna. Träning och tävlingar bedrivs även i medlemsföreningarna. Ett antal av föreningarna är dock för små för att bedriva kvalificerad träning själva.
UU-arrangemang:
Juniorlag-DM • Miniorserien • Knatteserien • Junior-DM • Junior-DM i snabbschack • Junior-DM i blixt • Junior-DM för flickor • Junior-GP • Junior-GP för flickor • Junior-GP-finaler • Junior-GP-finaler för flickor • Skollag-DM.

Skol- och Schackfyrankommittén

Hurra

Hurra! En flicka jublar efter en seger i Schackfyran. Foto: Lars OA Hedlund

SK/S4 genomför uppdraget med den största verksamheten inom Stockholms Schackförbund. Kommittén är bl a ansvarig för fyra av de stora ungdomsprojekt som Förbundet driver: Schackfyran, Schack56an, Schack i Skolan och Chess Battle.
• Schackfyran är ett projekt som vänder sig till alla fjärdeklassare i Stockholm. Projektet är mycket populärt bland lärarna då huvudmålet med projektet är att träna klassen i samarbete. Projektet startade ursprungligen i Västmanland 1979. Stockholms Schackförbund har arrangerat Schackfyran varje år sedan 1992. Sedan många år avslutas Schackfyran i Stockholm med en tävling i Globen under våren. De bäst placerade lagen kvalificerar sig till Riksfinal, som arrangeras och genomförs av Sveriges Schackförbund.
• Schack56an arrangeras denna säsong för sjätte året. Projektet är i princip en naturlig fortsättning på Schackfyran. Det finns ett något större tävlingsmoment i Schack56an än i Schackfyran även om huvudsyftet är att öka klassen samarbete och sammanhållning.
Den senast avslutade Schackfyran- och Schack56an-säsongen besökte Stockholms Schackförbund nära 400 mellanstadieklasser i hela länet, totalt cirka 7 500 elever. Av dessa slutanmälde sig 5 500 till projekten.
• Schack i Skolan är ett projekt som syftar till att det ska bildas schackklubbar på skolorna som ska drivas av skolans egna pedagoger efter ordinarie skoldag. Stockholms Schackförbund hjälper till med utbildning av pedagogerna, skänker schackmaterial, gör besök och ger hjälp via telefon o/e e-post.
• Chess Battle är ett projekt som Stockholms Schackförbund genomför tillsammans med det sociala företaget Utsiktstornet. Chess Battles syfte är: ”Med visionen om en mer respekterande värld är syftet med projektet att använda schacket som en naturlig mötesplats där barn möts på lika villkor, oavsett bakgrund och förutsättningar. Med leken och lagandan som drivkraft har Chess Battle potential att skapa nya relationer och vänskaper mellan skolelever som annars aldrig skulle mötas. Chess Battle kan med lekens naturlighet skapa en ökad respekt och förståelse för andra människor och inspirera till möten över gränser.”

Informationsutskottet

Hemsidan: www.stockholmsschack.se
Facebook: www.facebook.com/stockholmsschack
Här finns alla nyheter kring det som händer i Stockholmsschacket. Nyhetssidan uppdateras dagligen.

Riltonkommittén

riltoncupStockholms Schackförbund arrangerar sedan 1971 årligen en stor internationell schackturnering, Rilton Cup. Doktor Tore Rilton testamenterade ett större belopp som förvaltas av SEB i en stiftelse. Riltonfonden delar årligen ut 80% av årlig avkastning till tre förmånstagare; Sveriges Schackförbund (1/6), Stockholms Schackförbund (4/6), och Stockholms SS (1/6). Avkastningen ska främst användas till ungdomsschack och till Rilton Cup-turneringen. Riltonkommittén har till uppgift att genomföra tävlingen i Stockholm. De senaste fyra åren har Rilton Cup genomförts på Clarion Hotel Stockholm. På bilden står domarna uppradade efter ännu en framgångsrik turnering i Stockholms Schackförbunds regi.

PR-utskottet

PRU är ett nystartat utskott under 2015 och ska bland annat sprida kännedom om schack via media samt hitta sponsorer som kan se fördelar med schack i sin verksamhet.

Ekonomiutskottet

EU har till uppgift att sköta förbundets räkenskaper och förbereda de rapporter som kassören ska redovisa vid varje styrelsemöte. Det åligger även Ekonomiutskottet att ta fram underlag för budgetförslag och meddela styrelse och revisorer om det framkommer något oroväckande, vare sig det gäller att någon kommitté inte har full kontroll på sina utgifter o/e om det kan finnas misstankar om oegentligheter. EU ska även göra ett bokslut som ska granskas av valda revisorer.

Ordföranden genom tiderna

janochcarlsen

Stockholms schackförbunds nuvarande ordförande Jan Wikander i celebert sällskap; Magnus Carlsen, världsmästaren i schack. Magnus Carlsen står till höger på bilden… Foto: Privat

1911-1939 Ludvig Collijn
1939-1952 Folke Rogard
1952-1964 John Byström
1964-1967 Erik Karlmark
1967-1977 Rolf Littorin
1977-1981 Erik Stenberg
1981-1990 Berndt Söderborg
1990-2012 Sven-Gunnar Samuelsson
2012-2012 Tuve Lindeberg tf
2012- Jan Wikander

(Visited 4 854 times, 4 visits today)