ANNONS

Slađan Osmanagić

Att jämföra ett brädspel med en bollsport kan kännas lite långsökt. Att hitta någon form av länk mellan intellektuellt påfrestande schack med fysiskt ansträngande fotboll kan till och med verka rent omöjligt vid första anblick. Trots detta gillar experter som Slađan Osmanagić att kalla fotboll för termer som “Det gröna fältets schack”, så visst måste det finnas något som gemene man missar.

Så nu är ju den självklara följdfrågan: Vad ska man göra för att se dessa gemensamma faktorer mellan de två spelen? Båda klassas ju tekniskt sätt som sporter, så där är vår första poäng. Troligtvis är ju dock inte riktigt detta som experterna syftat på utan vi får gräva aningen djupare än så.

Fågelperspektiv

Sanningen är att det finns förvånansvärt många gemensamma element bara man byter sitt perspektiv och det finns många listor som går in djupare på ämnet.

Med en annan infallsvinkel, specifikt ovanifrån, inser man plötsligt att fotbollsplanen kan ses som ett spelbräde. Spelarna kan istället ses som spelpjäser för precis som deras diton i schack så har varje person en specifik roll och startposition på planen. Likaså kan lagledaren och tränaren ta på sig rollen som ”Spelare”, om man istället talar i schacktermer, då de dirigerar och dikterar hur folk ska röra sig.

Det är såklart inte en perfekt översättning – en jämförelse är ju trots allt bara en jämförelse. Det ger dock en klart tydligare bild på hur metaforerna ifråga dykt upp från första början.

Mindre uppenbara skillnader

Utöver detaljer som mängden fysisk ansträngning de olika spelen kräver så finns det mer subtila aspekter som skiljer dem åt. Den ovan nämnda jämförelsen med spelare och spelpjäser funkar på papperet, men i praktiken finns det många fler element man behöver tänka på. Först och främst det uppenbara: En spelare är inte ens i närheten lika begränsad i sina möjliga rörelsemönster jämfört med en schackpjäs. En minst sagt underlig mening om man skulle plocka den ur kontext, men faktumet kvarstår.

Likaså plockar man även bort den mänskliga faktorn i schack. Du behöver inte oroa dig för att din springare har trampat snett eller att någon av bönderna har en dålig dag. Allt fungerar som ett urverk, vilket är ett tillstånd en fotbollstränare tyvärr bara kan drömma om.

Inspiration

Att på något sätt lyckas göra en lyckad hybrid mellan schack och fotboll är ju såklart mycket svårt av uppenbara skäl. Det finns dock ingenting som hindrar den ena att dra inspiration från den andra.

Ett typisk exempel på detta är fotbollsschack. Detta är en förvånansvärt avancerad variant av schack där man spelar på ett specialanpassat bräde som påminner om en fotbollsplan. Pjäserna tar rollerna av spelare men även om de plockar sina namn från fotboll så rör de sig fortfarande som schackpjäser. Exempelvis rör sig backarna som springare och målvakten som en kung. Målet är precis som i fotboll att röra en ”boll”, markerat av en unik pjäs, in i motståndarens mål. Beroende på vilken av dina spelare som sparkar på bollen så rör den sig på olika sätt. Målvakten kan exempelvis sparka bollen så att den rör sig i någon av de riktningarna en dam normalt skulle kunna röra sig i. Ett kreativt och kaotiskt spelläge alltså.